Bli medlem

MANGE TUSEN MINDRE BEDRIFTER SPARER STORT PÅ Å VÆRE MEDLEM

Medlemskapet i Bedriftsforbundet gjør både arbeidsdagen enklere og kutter dine kostnader. Gratis advokathjelp og rådgivning, billige forsikringer, gode rabatter på alt fra strøm til kontorrekvisita, samt tilgang til gunstige kurs og unike arrangement. Bedriftsforbundet utfordrer politikere på lover og bestemmelser som ikke tjener mindre bedrifter og samfunnet som helhet. Med din støtte kan vi skape enda flere gjennombrudd for våre fanesaker.

Gratis advokathjelp
Gratis bedriftsrådgivning
Tilgang på mentor
Maler og rutineguider
Lukrative innkjøpsavtaler

Gunstig forsikring og pensjon
Kurs til medlemspriser
Invitasjon til fagevents
Nyhetsbrev

Støttemedlem

Gratis

Motta nyhetsbrev
Maler og rutineguider
Rabattavalerfor medlemmer
Veiledning til å drive bedrift
Nettbaserte kurs til medlemspris

Medlem light

1200,- pr år

Tilgang på mentor
Forsikring og pensjon
Kurs til medlemspriser
Medlemsnett
Politisk påvirking
Faglig frokostseminarer
Maler og rutineguider
Rabattavtaler for medlemmer
Nyhetsbrev
Dokumentaler
Næringspolitisk talerør
Veiledning til å drive bedrift
Nettbaserte kurs til medlemspirs

Ordinært medlem

0-1 årsverk 3000,- pr år
2-5 årsverk 4800,- pr år
6-10 årsverk 6000,- pr år
11-14 årsverk 7200,- pr år
15-20 årsverk 8400,- pr år
20 < årsverk 9800 pr år

Gratis juridisk rådgivning
Tilgang på mentor
Forsikring og pensjon
Kurs til medlemspriser
Medlemsnett
Politisk påvirking
Faglig frokostseminarer
Maler og rutineguider
Rabattavtaler for medlemmer
Nyhetsbrev
Dokumentaler
Næringspolitisk talerør
Veiledning til å drive bedrift
Nettbaserte kurs til medlemspirs

Fyll inn skjemaet og velg deretter den typen medlemskap som passer deg

Kjeder og næringshager kan opprette et såkalt kollektivt medlemskap hvor faktura sendes én mottaker. I tillegg kan privatpersoner opprette et personlig medlemskap, uavhengig av bedriftstilknytning. Ta kontakt med vår medlemshjelp for mer informasjon om kollektivt medlemsskap eller privat medlemskap: telefon 23 35 70 10 / e-post: post@bedriftsforbundet.no