03 oktober, 17:48

Norge kan spare 15 milliarder ved å få ned sykefraværet på svensk nivå

Norge kan spare 15 milliarder ved  å få ned sykefraværet på svensk nivå

NyAnalyse har på oppdrag fra Bedriftsforbundet sett på et tenkt eksempel der vi halverer sykefraværet i Norge slik at det kommer ned på svensk nivå, og regnet ut hva vi kan spare på dette. NyAnalyse sine beregninger viser at hvis vi halverer sykefraværet i Norge, KAN vi spare et sted mellom 15 og 18 milliarder kroner. Beløpet er avhengig av om andre sosiale avgifter øker eller ikke som en konsekvens av at kompensasjonsgraden til sykelønnsordningen reduseres. Dette har vi til en viss grad tatt høyde for i våre beregninger. 

Bedriftsforbundet mener det er en svært kompleks problemstilling dette med sykefravær og sykelønn, men når sykefraværet er så høyt sammenlignet med Sverige og andre OECD-land, og utgiftene så høye, både for myndighetene og arbeidsgivere, trenger vi en større offentlig debatt om dette.

Bedriftsforbundet mener det er urealistisk å få det norske sykefraværet ned på svensk nivå med mindre vi kutter i sykelønnen. Derfor løfter vi denne debatten, og vil fortsette å gjøre det inntil politikerne slutter å frede sykelønn for enhver debatt og diskusjon. 

Beregninger fra Nyanalyse: Sykefravær_ned_på_svensk_nivå_-_sept_2017.pdf

 

Liker du denne artikkelen? Del den med vennene dine!