Dette er styret i Bedriftsforbundet

I forbindelse med Bedriftsforbundets kongress i Trondheim ble det valgt nytt styre og vedtatt  forbundets næringspolitiske program for perioden 2017-2019. 

Nyvalgt styreleder er Sigfred Steien. 

Han har vært aktiv i forbundet i mange år, og satt i forrige periode i forbundsstyret. Sigfred driver bedriften Klimaservice AS, et ingeniør- og entreprenørfirma med 15 ansatte som kobler ventilasjonsteknikk og blikkenslagerfaget.

Sigfred1

- Jeg gleder meg til å gå inn som styreformann i Bedriftsforbundet, og få bidra enda mer til arbeidet for små- og mellomstore bedrifter i Norge. Arbeidet jeg har fått vært med på som styremedlem har vært spennende og utfordrende, og jeg tar det som en tillitserklæring å få være styreformann. Vi skal fortsette veksten vi har klart å skape den siste tiden, og sette våre medlemmers interesser på den nasjonale agendaen, sier den nyvalgte styreformannen, Sigfred Steien.

Nestleder: Linda Furulund, Kunstgjødsel AS
Linda satt som nestleder i forrige periode, og har vært tidligere aktiv i Region Sør. Hun driver bedriften Kunstgjødsel AS, et firma som kombinerer kultur og næring. 

Øvrige styremedlemmer:

Ove Bjørn Olsen, Sandviken Center AS
Håvard Tandstad, Møbeltre AS
Stina Lippestad, Lintho Steinmiljø AS
Henrik Tore Dahl, Garek Trading AS
Hans Munkevik, Snøballfilm AS
 

Varamedlemmer:

Geir Helge Johnsen, Rådgivende Biologer AS

Geir Samdal, Eierskiftesenter AS

Patricia Eriksen, Prima Bad AS

Næringspolitisk program 2017-2019

Så fort protokollen fra kongressen er godkjent og signert, vil det næringspolitiske programmet i sin helhet legges ut på Bedriftsforbundet sin hjemmeside. Her er en oppsummering av de viktigste sakene:

  • Fjerne formueskatt på arbeidende kapital
  • Skattefradrag for å investere i småbedrifter
  • Fjerne eiendomsskatt på verk og bruk
  • Øke lærlingtilskuddet og få mer praktisk rettet teori
  • Støtte opp om den nasjonale fraværsgrensen
  • Kutte sykelønnen; Karensdag og 80 prosent av full lønn
  • Spørsmål om sykelønn må ut av IA-avtalen og behandles av Stortinget
  • Norsk næringsliv er tjent med å opprettholde gode relasjoner med Norden og resten av Europa