Få mer ut av ditt medlemskap

Bedriftsforbundet gjør det enklere, bedre og tryggere å drive en mindre bedrift.

 

Aktuelt

VERVEKAMPANJE!

Frem til 1. juli bør du verve nye, ordinære medlemmer til bedriftsforbundet! Da kan du både spare penger og vinne flotte premier - men fokus på rekruttering i seg selv er også viktig, og bringer nye ildsjeler til Bedriftsforbundet.

Unngå tvangsmulkt-fellen

Skattekontoret fikk inn over 10.000 klager på vedtak om tvangsmulkt i 2017. Av disse fikk 60 prosent medhold. Her kan du oppdatere deg på hvordan du og din bedrift unngår å havne i tvangsmulkt-fellen.

Tar kampen mot forslag om nytt havnemonopol

Bedriftsforbundet er svært kritiske til Senterpartiets representantforslag om å gjeninnføre havnearbeidernes fortrinnsrett og stiller seg undrende til om partiet virkelig har forstått den negative effekten dette vil kunne ha for næringslivet ute i Distrikts-Norge

EU-kommisjonen vil gi SMB’er lettere tilgang til forsvarskontrakter

EU-kommisjonen la forrige uke frem et forslag som vil gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å by på potensielt svært lukrative kontrakter innen den europeiske fosvarssektoren.

 

Aktiviteter

Bli med Bedriftsforbundet til Seed Forum Global
12 juni 2018

Bli med på årets største investor- og gründerevent på Operahuset i Oslo 12. juni. Registrer deg med promokode "bedriftsforbundet" og få svært gode rabatter!

Frokostmøte: Praktisk arbeidsrett
14 juni 2018

Å ta feil valg i personalsaker, vil kunne få fatale konsekvenser. På noen områder er det jussen som avgjør, på andre er det kanskje bare sunn fornuft og klare budskap som løser floken. Kom og lær praktisk arbeidsrett på vårt frokostmøte!