Få mer ut av ditt medlemskap

Bedriftsforbundet gjør det enklere, bedre og tryggere å drive en mindre bedrift.

 

Aktuelt

Tvangsmulktaksjonen er igang!

- Det er to institusjoner du ikke vil skylde penger til - Staten og Hells Angels, sier Bedriftsforbundets leder Olaf Thommessen i forbindelse med lanseringen av en omfattende politisk aksjon mot Tvangsmulkt. 

Hvorfor mislykkes så mange små bedrifter?

Hadde det vært enkelt å starte eller drive egen bedrift, så hadde alle gjort det. Men hva er det egentlig som gjør at små bedrifter må kaste inn håndkledet?

Unngå tvangsmulkt-fellen

Skattekontoret fikk inn over 10.000 klager på vedtak om tvangsmulkt i 2017. Av disse fikk 60 prosent medhold. Her kan du oppdatere deg på hvordan du og din bedrift unngår å havne i tvangsmulkt-fellen.

Tar kampen mot forslag om nytt havnemonopol

Bedriftsforbundet er svært kritiske til Senterpartiets representantforslag om å gjeninnføre havnearbeidernes fortrinnsrett og stiller seg undrende til om partiet virkelig har forstått den negative effekten dette vil kunne ha for næringslivet ute i Distrikts-Norge

Aktiviteter

Webinar: Erfaringer med GDPR og datasikkerhet etter regelverket som trådte i kraft mai 2018
15 august 2018

De nye reglene i forbindelse med GDPR trådte i kraft i mai 2018. På webinaret får du innsikt i hvilke erfaringer man har gjort seg hva angår datasikkerhet i tråd med regelverket, og hva som er viktig for deg fremover. 

Skatteetaten trenger din hjelp!

Skatteetaten arbeider med å redusere mulighetene for å drive næringsvirksomhet i det skjulte. De ønsker å gjennomføre noen fokusgruppeintervjuer med bedriftseiere / -ledere. Kanskje du har muligheten?

Bedriftsforbundet tilbyr nettbaserte kurs

Sammen med nettkursleverandøren Munio og andre bransjeforeninger tilbyr Bedriftsforbundet forskjellige nettbaserte kurs.